دانشنامه حدیث شیعه (7000 حدیث)
54 بازدید
محل ارائه: گروه نرم افزاری دانشنامه
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1393
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر گروه
زبان : فارسی
کاملترین و با کیفیت ترین نرم افزار حدیثی با حدود 7000 حدیث مستند با قابلیت ارسال حدیث